Quotes I Love

כל פעם שמשהו חוסם אותך,זה האיתות הפנימי שלך שאומר :מי אני שאהיה מוצלח,אגדל,אהיה זה האיתות שמוציא את כל חסמי האי אפשר החוצה.הדרך היחידה היא לפחד עד מוות ולעשות את הצעד הראשון זה מפתח מיומנות הצלחה